Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  06-11-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  243
 
Lista wersji:
  06-11-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 93
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 30 października 2019 r.
znak R.0201.113.2019

w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora
ds. Współpracy z Grupą Azoty SA


Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się dr inż. Otmara Vogta na Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Grupą Azoty SA na okres do 31 sierpnia 2020 r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020