Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  02-12-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  497
 
Lista wersji:
  02-12-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 27 listopada 2019 r.
nr 109/d/11/2019

w sprawie wytycznych w zakresie zasad opracowywania programów kursów, szkoleń i szkół letnich


Na podstawie § 73 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się „Wytyczne w zakresie zasad opracowywania programów kursów, szkoleń i szkół letnich” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020