baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  02-12-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  362
 
Lista wersji:
  02-12-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 27 listopada 2019 r.
nr 111/o/11/2019

w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania odznaczeń Politechniki Krakowskiej


Na podstawie § 5 ust. 6 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r. postanawia się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie przyznawania odznaczeń Politechniki Krakowskiej, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Senatu nr 24/o/03/2017 z 22 maca 2017 r., § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej (łącznie 35):
a) WA, WIL, WM: po 4 dla każdego wydziału,
b) WIiT, WIMiF, WIiTCh, WIEiK, WIŚiE: po 3 dla każdego wydziału,
c) jednostki pozawydziałowe i administracja: 6,
d) administracja i pracownicy techniczni z wydziałów dodatkowo łącznie: 2.
2) Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej (łącznie 16):
a) WA, WIL, WM: po 2 dla każdego wydziału,
b) WIiT, WIMiF, WIiTCh, WIEiK, WIŚiE: po 1 dla każdego wydziału,
c) jednostki pozawydziałowe i administracja: 4,
d) administracja i pracownicy techniczni z wydziałów dodatkowo łącznie: 1.”
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu przyznawania odznaczeń Politechniki Krakowskiej uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  14-04-2021