baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  05-12-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  536
 
Lista wersji:
  05-12-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 102
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 2 grudnia 2019 r.
znak R.0201.123.2019

w sprawie powołania Rady Naukowej FutureLab PK


Na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego FutureLab PK, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 78 Rektora PK z dnia 1 października 2019 r., zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się na okres do 31 grudnia 2020 r. Radę Naukową FutureLab PK w składzie:
1) dr inż. Marek Bauer,
2) dr inż. Joanna Bąk,
3) dr inż. Daniel Grzonka,
4) dr hab. inż. Przemysław Jodłowski,
5) dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK,
6) dr inż. Barbara Kozub,
7) dr inż. Joanna Krajewska-Śpiewak,
8) dr inż. Anna Romańska-Zapała.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-09-2021