baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  06-02-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1078
 
Lista wersji:
  06-02-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 12
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 3 lutego 2020 r.
znak R.0201.16.2020

w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o ukończeniu kursu, szkolenia, szkoły letniej wydawanych przez Politechnikę Krakowską


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Określa się wzory zaświadczeń o ukończeniu:
1) kursu – załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) szkolenia – załącznik nr 2 do zarządzenia,
3) szkoły letniej – załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Określa się opis zaświadczeń o ukończeniu kursu, szkolenia, szkoły letniej stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikami nr 1-3 jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
4. Załącznik nr 4 jest dostępny w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK.
§ 2
1. Jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące określają wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, jednostka prowadząca kurs/szkolenie wydaje oprócz zaświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-2, zaświadczenie sporządzone według wzoru określonego w przepisach powszechnie obowiązujących.
2. Jednostka prowadząca kurs/szkolenie uprawniona jest do wydania certyfikatu po ukończeniu kursu/szkolenia, niezależnie od obowiązku wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-2.
3. Zaświadczenia o ukończeniu kursu, szkolenia, szkoły letniej sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 1-3 do niniejszego zarządzenia wydawane będą od dnia 24 lutego 2020 r.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021