baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  31-03-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  642
 
Lista wersji:
  31-03-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 30
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 31 marca 2020 r.
znak R.0201.38.2020

w sprawie zmiany terminów dotyczących
przyznawania nagród Rektora w 2020 r.


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 511, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Termin składania wniosków o przyznanie nagród Rektora Politechniki Krakowskiej, o których mowa w Zarządzeniu nr 6 Rektora PK z dnia 27 stycznia 2020 r. zostaje przesunięty z 31 marca na 30 kwietnia 2020 r.
2. Termin rozstrzygnięcia konkursów o nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaje przesunięty z 30 kwietnia na 31 maja 2020 r.
3. Powyższe terminy mogą ulegać kolejnym zmianom w przypadku przedłużenia okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021