baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  16-04-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  895
 
Lista wersji:
  16-04-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 32
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
znak R.0201.40.2020

dotyczące obowiązku zakrywania dróg oddechowych na terenie PK


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 658, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Od dnia 16 kwietnia do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki ust i nosa przez:
1) pracowników jednostek organizacyjnych, których charakter pracy wiąże się z przyjmowaniem stron (interesantów, petentów), w szczególności: sekretariatów, dziekanatów, portierni, punktów kancelaryjnych, innych jednostek organizacyjnych administracji prowadzących obsługę pracowników lub studentów,
2) wszystkich pracowników PK, którzy opuszczają swoje stanowiska pracy i przemieszczają się ciągami komunikacyjnymi w budynkach i na zewnątrz, jak również udających się do innych jednostek w celach służbowych.
2. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 zaleca się zakrywanie dróg oddechowych również przez pozostałych pracowników.
3. Kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązuje się do wyznaczenia miejsca (w ramach jednostki), w którym zostanie umieszczony szczelny pojemnik w celu składowania zużytych maseczek. W pojemniku powinien znajdować się worek foliowy analogicznie wykorzystywany przy gromadzeniu i odprowadzaniu odpadów zwykłych. Po wypełnieniu worek należy szczelnie zamknąć. Odbiór dokonywany będzie wraz odpadami zwykłymi.
4. Nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w niniejszym zarządzeniu sprawują bezpośredni przełożeni.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021