baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  17-04-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  545
 
Lista wersji:
  17-04-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 34
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
znak R.0201.42.2020

w sprawie określenia wzorów odpisów zaświadczeń o ukończeniu kursu, szkolenia, szkoły letniej na Politechnice Krakowskiej w tłumaczeniu na język angielski


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem nr 12 Rektora PK z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o ukończeniu kursu, szkolenia, szkoły letniej wydawanych przez Politechnikę Krakowską zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Określa się wzory odpisów zaświadczeń o ukończeniu:
1) kursu w tłumaczeniu na język angielski – załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) szkolenia w tłumaczeniu na język angielski – załącznik nr 2 do zarządzenia,
3) szkoły letniej w tłumaczeniu na język angielski – załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Wzory odpisów zaświadczeń o ukończeniu kursu, szkolenia, szkoły letniej określone w ust. 1 stosuje się do zaświadczeń sporządzonych według wzorów określonych w Zarządzeniu nr 12 Rektora PK z dnia 3 lutego 2020 r.
3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021