baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  23-04-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  733
 
Lista wersji:
  23-04-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 kwietnia 2020 r.
nr 38/d/04/2020

w sprawie szczególnych uregulowań dotyczących przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na PK w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 dopuszcza się następujące odstępstwa od postanowień uchwały Senatu PK z 26 czerwca 2019 r. nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21, z późniejszymi zmianami:
1) harmonogram rekrutacji na studia I stopnia rozpoczynające się na PK w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 załącznika nr 2 i w części III załącznika nr 3 do uchwały, zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej PK po ogłoszeniu przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikatu w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu maturalnego;
2) harmonogram rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się na PK w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 załącznika nr 2 do uchwały, zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej PK w terminie do 30 czerwca;
3) ustalony w § 4 ust. 4 załącznika nr 2 do uchwały termin rozpoczęcia rekrutacji na studia uruchamiane w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 może zostać przesunięty na miesiąc lipiec, sierpień lub wrzesień 2020 r.;
4) ustalony w załączniku nr 3 do uchwały termin egzaminu wstępnego dla kandydatów na pierwszy rok studiów I stopnia na kierunku architektura może zostać przesunięty na miesiąc sierpień lub wrzesień 2020 r.;
5) określony w załączniku nr 3 do uchwały termin oceny portfolio dla kandydatów na pierwszy rok studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu może zostać przesunięty na miesiąc sierpień lub wrzesień 2020 r.;
6) rekrutacja na studia I stopnia, o której mowa w § 9 ust. 4 załącznika nr 2 do uchwały, może zostać przeprowadzona w ramach jednej tury rekrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021