Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-05-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1462
 
Lista wersji:
  30-05-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 63
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 29 maja 2020 r.
znak R.0201.73.2020

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne
w roku akademickim 2020/2021


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz § 74 ust.1 Statutu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się wysokość opłat za świadczone przez Politechnikę Krakowską usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 maja 2020 r.

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  18-01-2021