Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  26-06-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  124
 
Lista wersji:
  26-06-2020 
WydrukPowrót

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 2
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 czerwca 2020 r.
znak R.0201.84.2020

w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP


W związku z wprowadzeniem drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP na terenie całego kraju Zarządzeniem Nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP polecam:
§ 1
Kierownikowi Działu Organizacyjnego poinformować wszystkich pracowników w Serwisie Informacyjnym na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej o wprowadzeniu stopnia alarmowania BRAVO-CRP.
§ 2
Administratorowi sieci teleinformatycznych:
1) zapewnić gotowość do niezwłocznego podejmowania działań przez administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania Politechniki Krakowskiej,
2) wprowadzić dyżury w trybie alarmowym osób uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
3) wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (sieci lokalnej i sieci bezprzewodowej), w tym:
a) monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
b) sprawdzić dostępność usług elektronicznych,
c) w razie potrzeby dokonać zmian w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej.
§ 3
Specjaliście ds. Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwa oraz Spraw Obronnych:
1) sprawdzenie środków łączności mających wpływ na bezpieczeństwo Politechniki Krakowskiej,
2) prowadzenie korespondencji z podmiotami zarządzającymi oraz współdziałającymi w ramach zarządzania kryzysowego.
§ 4
Osobom odpowiedzialnym za realizację zadań wymienionych w § 2 i § 3 informować Kanclerza o zjawiskach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Politechniki Krakowskiej.
§ 5
Niniejsze polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywało do dnia 29 czerwca 2020 r. do godziny 23:59.

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020