baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  19-08-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2367
 
Lista wersji:
  19-08-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 80
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
znak R.0201.93.2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54 Rektora PK z dnia 22 maja 2020 r.


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
W zarządzeniu nr 54 Rektora PK z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku wydłuża się termin obowiązywania zarządzenia do dnia 30 września 2020 r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021