baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  19-08-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2257
 
Lista wersji:
  19-08-2020 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 81
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
znak R.0201.94.2020

zmieniające zarządzenie nr 53 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Załączniki do Zarządzenia nr 53 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej z późn. zm. przyjmują brzmienie jak w załącznikach 1–3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021