baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Kanclerz PK
 
Data publikacji:
  20-08-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1869
 
Lista wersji:
  20-08-2020 
WydrukPowrót

KOMUNIKAT NR 2
Kanclerza Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
znak DA3.022.2.2020

w sprawie procedury postępowania w przypadku zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 stwierdzonego na terenie Politechniki Krakowskiej


1. Wprowadzam procedurę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie dotyczącą postępowania na Politechnice Krakowskiej w przypadku zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2, stanowiącą załącznik do niniejszego komunikatu.
2. Pracownicy Politechniki Krakowskiej, u których w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych pojawią się objawy grypopodobne, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie bezpośredniego przełożonego, jak również w przypadku stwierdzenia poza uczelnią zakażenia wirusem   SARS-CoV-2 powinni niezwłocznie przekazać taką informację w formie telefonicznej bądź mailowej.
3. Zobowiązuję kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2, na adresy: rektor@pk.edu.pl, kanclerz@pk.edu.pl oraz jednocześnie do poinformowania o przypadku zakażenia na PK Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie na adres: hp@pssekrakow.pl wraz z listą pracowników, z którymi zakażony miał bliski kontakt. Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie lista musi zawierać: imię i nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

Kanclerz
mgr inż. Leszek Bednarz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021