Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Data publikacji:
  01-09-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  65606
 
Lista wersji:
  01-09-2020 
  05-02-2020
  09-12-2019
  01-10-2019
  13-09-2019
  29-11-2018
  17-10-2018
  11-05-2018
  12-03-2018
  24-01-2017
  01-09-2016
  05-05-2016
  10-12-2015
  17-02-2015
  28-11-2014
  23-10-2014
  12-09-2014
  09-07-2014
  13-12-2013
  07-09-2013
  17-03-2013
  01-09-2012
  01-02-2012
  29-12-2011
  12-10-2011
  21-12-2010
  28-06-2010
  18-05-2010
  14-01-2010
  07-04-2009
  19-12-2008
  31-08-2008
  11-04-2008
  10-02-2007
  13-09-2006
  03-03-2006
  08-12-2005
  04-10-2005
  01-09-2005
  05-01-2005
  17-11-2004
  27-02-2004
WydrukPowrót

SKŁAD SENATU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

w kadencji 2020-2024

Przewodniczący Senatu

JM Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Członkowie Senatu

Przedstawiciele nauczycieli akademickich będących profesorami i profesorami uczelni
dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich (WA)
dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK (WA)
dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK (WA)
dr hab. inż. arch. Krystyna Romaniak, prof. PK (WA)
dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK (WIiT)
dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK (WIEiK)
dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (WIL)
dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK (WIL)
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK (WIL)
dr hab. Sebastian Kubis, prof. PK (WIMiF)
dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK (WIŚiE)
dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK (WIŚiE)
dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK (WIiTCh)
dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK (WIiTCh)
prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek (WM)
prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis (WM)
dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof.PK (WM)
dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK (WM)
dr hab. Joanna Żyra, prof. PK (jednostki pozawydziałowe)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
dr inż. arch. Bogdan Siedlecki (WA)
dr Mariusz Jużyniec (WIiT)
dr inż. Zbigniew Pilch (WIEiK)
dr inż. Dorota Kram (WIL)
dr inż. Izabela Tylek (WIL)
dr inż. Marek Nykiel (WIMiF)
dr inż. Marta Cebulska (WIŚiE)
dr inż. Otmar Vogt (WIiTCh)
dr inż. Krzysztof Krupa (WM)
mgr Magdalena Cora (jednostki pozawydziałowe)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
mgr inż. Bogusław Dzimira
mgr inż. arch. Tomasz Malec

Przedstawicielka doktorantów:
mgr inż. Wiktoria TOMAL

Przedstawiciele samorządu studentów:
Aleksandra Dębska
Anna Krzywoń
Krzysztof Kusak
Jakub Sitko
Aleksandra Trela
Marta Tyrka
inż. Miłosz Worwa

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał – Prorektor ds. nauki
dr inż. Marek Bauer – Prorektor ds. studenckich
dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK – Prorektor ds. ogólnych
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK – Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich – dziekan WA
dr inż. Jerzy R. Jaworowski – dziekan WIiT
prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło – dziekan WIEiK
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK – dziekan WIL
dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK – dziekan WIMiF
dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK – dziekan WIŚiE
dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK – w zast. dziekana WIiTCh
prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek – dziekan WM
dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK – Dyrektor Szkoły Doktorskiej PK
mgr inż. Leszek Bednarz – Kanclerz
mgr Małgorzata Kurowska – Kwestor
mgr inż. Tymoteusz Rasiński – Przed. URSD
mgr inż. Krzysztof Pszczółka – Przed. PSS
mgr inż. Witold Trzaska – Przed. RU ZNP
dr inż. Jacek Wojs – Przed. NSZZ „Solidarność”
prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski – Rektor PK w kadencji 2002-2005
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga – Rektor PK w kadencjach 1996-2002
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Rektor PK w kadencjach 2008-2016
prof. dr hab. inż. Jan Kazior – Rektor PK w kadencji 2016-2020
prof. zw. dr hab. Józef Nizioł – Rektor PK w kadencjach 1990-1996
mgr Marek Górski – Dyrektor BPK
mgr Izabela Paluch – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków PK
mgr inż. Stefan Życzkowski – Przew. Rady Uczelni

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020