baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  18-12-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  569
 
Lista wersji:
  18-12-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 16 grudnia 2020 r.
nr 117/d/12/2020

w sprawie zmian w Regulaminie kursów, szkoleń i szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie § 73 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z 9 maja 2019 r., z późn. zm. postanawia się, co następuje:
§ 1
W § 10 Regulaminu kursów, szkoleń i szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 107/d/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pobieranie z Działu Eksploatacji i Zaopatrzenia blankietów dokumentów potwierdzających ukończenie innej formy kształcenia”;
2) ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) prowadzenie następujących materiałów ewidencyjnych:
a) rejestru umów w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie w tej formie kształcenia, którego wzór jest określony w zarządzeniu Rektora PK,
b) książki wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie innej formy kształcenia, której wzór jest określony w zarządzeniu Rektora PK,
c) wykazu uczestników innej formy kształcenia, którego wzór jest określony w zarządzeniu Rektora PK”.
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu kursów, szkoleń i szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021