baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  02-03-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  554
 
Lista wersji:
  02-03-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 30
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 lutego 2021 r.
znak R.0201.34.2021

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie nagród Rektora Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W Zarządzeniu nr 6 Rektora PK z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie nagród Rektora Politechniki Krakowskiej wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Pozostałe zapisy i załączniki do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 pozostają bez zmian, z zastrzeżeniem, że do nagród przyznawanych w 2021 r. mają zastosowanie terminy określone w Zarządzeniu nr 19 Rektora PK z dnia 5 lutego 2021 r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021