baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  03-03-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1118
 
Lista wersji:
  03-03-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 33
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 2 marca 2021 r.
znak R.0201.37.2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się na Politechnice Krakowskiej Regulamin udzielania zamówień publicznych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
3. Załączniki do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w wersji umożliwiającej edycję dostępne są w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK.
§ 2
1. Traci moc Zarządzenie nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 marca 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021