baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  01-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  34
 
Lista wersji:
  01-04-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 marca 2021 r.
nr 19/d/03/2021

w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 września 2019 r. nr 80/d/09/2019 w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478), § 7 ust. 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z późn.zm.) i § 71 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., z późn. zm., w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej z dnia 23 lutego 2021 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 września 2019 r. nr 80/d/09/2019 w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej:
1) w programie studiów kierunku energetyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, dokonuje się zmiany kart przedmiotów. Karty przedmiotów otrzymują brzmienie określone w tekście jednolitym programu studiów stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w programie studiów kierunku energetyka, studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały dokonuje się zmiany kart przedmiotów. Karty przedmiotów otrzymują brzmienie określone w tekście jednolitym programu studiów stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w programie studiów kierunku energetyka, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, dokonuje się zmiany kart przedmiotów. Karty przedmiotów otrzymują brzmienie określone w tekście jednolitym programu studiów stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) w programie studiów kierunku energetyka, studia niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały, dokonuje się zmiany kart przedmiotów. Karty przedmiotów otrzymują brzmienie określone w tekście jednolitym programu studiów stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5) w programie studiów kierunku inżynieria środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały, dokonuje się zmiany kart przedmiotów. Karty przedmiotów otrzymują brzmienie określone w tekście jednolitym programu studiów stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
6) w programie studiów kierunku inżynieria środowiska, studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały, dokonuje się zmiany kart przedmiotów. Karty przedmiotów otrzymują brzmienie określone w tekście jednolitym programu studiów stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
7) w programie studiów kierunku inżynieria środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały, dokonuje się zmiany kart przedmiotów. Karty przedmiotów otrzymują brzmienie określone w tekście jednolitym programu studiów stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
8) w programie studiów kierunku inżynieria środowiska, studia niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały, dokonuje się zmiany kart przedmiotów. Karty przedmiotów otrzymują brzmienie określone w tekście jednolitym programu studiów stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2
Tekst jednolity programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, uwzględniający zmiany, o którym mowa w § 1, stanowią załączniki do niniejszej uchwały:
1) energetyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 1,
2) energetyka – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 2,
3) energetyka – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 3,
4) energetyka – studia niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 4,
5) inżynieria środowiska – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 5,
6) inżynieria środowiska – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 6,
7) inżynieria środowiska – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 7,
8) inżynieria środowiska – studia niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 8.
§ 3
Zmiany w programach studiów, o których mowa w § 1, są obowiązujące dla cykli kształcenia, które rozpoczęły się w roku akademickim 2019/2020, i dotyczą przedmiotów realizowanych zgodnie z planem studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 oraz w latach akademickich 2021/22 oraz 2022/23.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  14-04-2021