baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  01-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  43
 
Lista wersji:
  01-04-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 marca 2021 r.
nr 20/n/03/2021

w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK


Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK, określony w załączniku do uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Senatu nr 28/n/03/2020 z 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  14-04-2021