baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  01-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  135
 
Lista wersji:
  01-04-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 46
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 30 marca 2021 r.
znak R.0201.51.2021

w sprawie powołania Zespołu ds. przyjęcia Planu równości płci dla Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Powołuje się Zespół ds. przyjęcia Planu równości płci dla Politechniki Krakowskiej w składzie:
1) Prorektor ds. studenckich – przewodniczący,
2) mgr Małgorzata Lalicka,
3) mgr Anna Nowak,
4) mgr Beata Romek,
5) Marta Tyrka,
6) mgr Weronika Wójcik – sekrearz.
2. Zespół zostaje powołany na okres do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  14-04-2021