baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  01-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  178
 
Lista wersji:
  01-04-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 48
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 30 marca 2021 r.
znak R.0201.53.2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 689) zarządza się, co następuje:
§ 1
Wprowadza się „Regulamin wydawania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim, zatrudnionym na Politechnice Krakowskiej”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  14-04-2021