baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  27-05-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1223
 
Lista wersji:
  27-05-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 73
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 maja 2021 r.
znak R.0201.80.2021

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) oraz § 74 ust. 1 Statutu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się opłaty za świadczone przez Politechnikę Krakowską usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021