baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  02-06-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1523
 
Lista wersji:
  02-06-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 75
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 1 czerwca 2021 r.
znak R.0201.82.2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 62 Rektora PK z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej, z późn. zm.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  20-01-2022