baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  25-11-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  144
 
Lista wersji:
  25-11-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 119
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 listopada 2021 r.
znak R.0201.134.2021

w sprawie organizacji zawodów o puchar Rektora PK w narciarstwie


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021, poz 478, z późn. zm.), w związku z § 6 ust. 4 Statutu Politechniki Krakowskiej, zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki organizuje cykliczne zawody o puchar Rektora PK w narciarstwie.
2. Zasady przygotowywania i przeprowadzania zawodów, o których mowa w ust. 1, określa Regulamin cyklu zawodów o puchar Rektora PK w narciarstwie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021