Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  03-12-2007
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2094
 
Lista wersji:
  03-12-2007 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 października 2007 r.
nr 54/o/10/2007

w sprawie dostosowania Regulaminu Studiów Doktoranckich
do rozporządzenia MNiSW


Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki uczelni, Senat postanawia:
§ 1.
Wprowadza się zmiany do Regulaminu Studiów Doktoranckich na Politechnice Krakowskiej. Regulaminu Studiów Doktoranckich na PK z wprowadzonymi zmianami stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik - Regulamin Studiów Doktoranckich

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020