Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  22-04-2009
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  50858
 
Lista wersji:
  22-04-2009 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 12
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
znak R.0201-33/09

w sprawie organizacji roku akademickiego 2009/2010


Na podstawie § 7 ust. 4 "Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej", stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 20 Rektora PK z dnia 26 czerwca 2008 r., zarządzam, co następuje:
§ 1.
Semestr zimowy dla studentów wszystkich rodzajów studiów trwać będzie *
od 1 października 2009 r. do 21 lutego 2010 r.
w tym:
1. okresy zajęć szkolnych:
od 1 października do 30 października 2009 r.
od 3 listopada do 10 listopada 2009 r.
od 12 listopada do 22 grudnia 2009 r.
od 4 stycznia do 27 stycznia 2010 r.
2. przerwy okolicznościowe:
od 31 października do 2 listopada 2009 r.
11 listopada 2009 r.
3. przerwa świąteczna:
od 23 grudnia 2009 r. do 3 stycznia 2010 r.
4. zimowa sesja egzaminacyjna:
od 28 stycznia do 7 lutego 2010 r.
5. wakacje zimowe dla studentów wszystkich rodzajów studiów:
od 8 lutego do 14 lutego 2010 r.
6. poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna:
od 15 lutego do 21 lutego 2010 r.
7. ustala się ostateczne terminy:
1) zaliczenia semestru zimowego dla wszystkich studentów, z wyjątkiem studentów semestru dyplomowego:
21 lutego 2010 r.
2) zakończenia spraw organizacyjnych związanych z dokonaniem rejestracji studentów studiów stacjonarnych na semestr letni:
26 lutego 2010 r.
3) zakończenia spraw organizacyjnych związanych z dokonaniem rejestracji studentów studiów niestacjonarnych na semestr letni:
6 marca 2010 r.
4) zaliczenia semestru dyplomowego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odpowiadający terminowi składania prac dyplomowych.
§ 2.
Semestr letni dla wszystkich rodzajów studiów (z wyjątkiem studentów wymienionych w § 3) trwać będzie
od 22 lutego do 19 września 2010 r.
w tym:
1. okresy zajęć szkolnych:
od 22 lutego do 1 kwietnia 2010 r.
od 7 kwietnia do 30 kwietnia 2010 r.
od 4 maja do 13 czerwca 2010 r.
2. przerwa świąteczna:
od 2 do 6 kwietnia 2010 r.
3. przerwa okolicznościowa:
od 1 do 3 maja 2010 r.
4. rajd Politechniki Krakowskiej:
od 1 do 3 maja 2010 r.
5. letnia sesja egzaminacyjna (nie dotyczy studentów wymienionych w § 3):
od 14 czerwca do 4 lipca 2010 r.
6. praktyki programowe dla studentów studiów stacjonarnych (z zastrzeżeniem, iż terminy praktyk nie mogą kolidować z terminami egzaminów w sesji):
od 5 lipca do 19 września 2010 r.
7. wakacje letnie dla studentów wszystkich rodzajów studiów (z wyjątkiem studentów wymienionych w § 3):
od 5 lipca do 31 sierpnia 2010 r.
8. jesienna sesja egzaminacyjna:
od 1 do 19 września 2010 r.
9. ustala się ostateczne terminy:
1) zaliczenia roku akademickiego 2009/2010 dla wszystkich studentów, z wyjątkiem studentów semestru dyplomowego:
19 września 2010 r.
2) zakończenia spraw organizacyjnych związanych z końcem roku akademickiego 2009/10 oraz dokonaniem rejestracji studentów na rok akademicki 2010/11:
30 września 2010 r.
3) zaliczenia semestru dyplomowego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odpowiadający terminowi składania prac dyplomowych.
§ 3.
Semestr letni dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2009/10 trwać będzie:
od 6 marca do 19 września 2010 r.
w tym:
1. okresy zajęć szkolnych:
od 6 marca do 1 kwietnia 2010 r.
od 7 kwietnia do 30 kwietnia 2010 r.
od 4 maja do 27 czerwca 2010 r.
2. letnia sesja egzaminacyjna:
od 28 czerwca do 18 lipca 2010 r.
3. wakacje letnie:
od 19 lipca do 31 sierpnia 2010 r.
4. terminy: przerwy świątecznej, przerwy okolicznościowej, rajdu Politechniki Krakowskiej, jesiennej sesji egzaminacyjnej, zaliczenia roku akademickiego 2009/2010, a także zakończenia spraw organizacyjnych związanych z końcem roku akademickiego 2009/10 oraz dokonaniem rejestracji studentów na rok akademicki 2010/11 - jak w § 2.
§ 4.
Terminy składania prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych przez studentów ostatniego semestru studiów.
1. Ostateczny termin składania prac dyplomowych na studiach kończących się w semestrze zimowym: 31 marca 2010 r.
2. Ostateczny termin składania prac dyplomowych na studiach kończących się w semestrze letnim: 30 września 2010 r.
3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej; z zastrzeżeniem, że do oczekiwania na egzamin dyplomowy nie wlicza się miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień).
§ 5.
Zarządzenie obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2009 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

* Semestr zimowy dla studentów studiów niestacjonarnych może rozpoczynać się, na podstawie decyzji Dziekana Wydziału, 26 września 2009 r.

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019