Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  12-07-2009
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1159
 
Lista wersji:
  12-07-2009 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 czerwca 2009 r.
nr 37/o/06/2009

w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK za największą liczbę cytowań


Działając na podstawie art. 62 ust. 1 p. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), postanawia się, co następuje:
§ 1.
Senat pozytywnie opiniuje ustanowienie nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań.
§ 2.
Zasady przyznawania nagrody Rektora PK za największą liczbę cytowań określone są w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  21-09-2019