Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  26-01-2010
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3284
 
Lista wersji:
  26-01-2010 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 3
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 25 stycznia 2010 r.
znak R.0201-7/10

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


§ 1.
1. Wprowadza się Regulamin ochrony i korzystania z własności intelektualnej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
2. Regulamin wraz z załącznikami publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej, dodatkowo załączniki zamieszczone są w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK.
§ 2.
1. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc Zarządzenie Rektora Nr 16 z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z wyników prac intelektualnych dokonanych w Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki".
2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załączniki nr 5-11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019