Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Data publikacji:
  12-10-2011
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  33085
 
Lista wersji:
  11-05-2018
  12-03-2018
  24-01-2017
  01-09-2016
  05-05-2016
  10-12-2015
  17-02-2015
  28-11-2014
  23-10-2014
  12-09-2014
  09-07-2014
  13-12-2013
  07-09-2013
  17-03-2013
  01-09-2012
  01-02-2012 
  29-12-2011
  12-10-2011
  21-12-2010
  28-06-2010
  18-05-2010
  14-01-2010
  07-04-2009
  19-12-2008
  31-08-2008
  11-04-2008
  10-02-2007
  13-09-2006
  03-03-2006
  08-12-2005
  04-10-2005
  01-09-2005
  05-01-2005
  17-11-2004
  27-02-2004
WydrukPowrót

SKŁAD SENATU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

w kadencji 2008-2012

Przewodniczący Senatu

JM Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK

Członkowie Senatu

Prorektorzy:
prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR
prof. dr hab. inż. Dariusz BOGDAŁ
prof. dr hab. inż. arch. Wacław CELADYN
prof. dr hab. inż. Leszek MIKULSKI

Dziekani:
prof. dr hab. inż. arch. Dariusz KOZŁOWSKI - WA
dr hab. Marek STANUSZEK, prof. PK - WFMiI
dr hab. inż. Piotr DROZDOWSKI - WIEiK
prof. dr hab. inż. Zygmunt KOWALSKI - WIiTCh
dr hab.inż. Tadeusz TATARA, prof. PK - WIL
prof. dr hab. inż. Leszek WOJNAR - WM
prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK - WIŚ

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander BÖHM (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Maria MISIĄGIEWICZ (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Wacław SERUGA (WA)
prof. dr hab. Włodzimierz WÓJCIK (WFMiI)
prof. dr hab. inż. Adam JAGIEŁŁO (WIEiK)
prof. dr hab. inż. Tadeusz SOBCZYK (WIEiK)
dr hab. inż. Andrzej LASZUK prof. PK (WIiTCh)
dr hab. inż. Andrzej WŁODARCZYK, prof. PK (WIiTCh)
prof. dr hab. inż. Janusz KAWECKI (WIL)
dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA, prof. PK (WIL)
prof. dr hab.inż. Jacek ŚLIWIŃSKI (WIL)
dr hab. inż. Marian HOPKOWICZ, prof. PK (WIŚ)
dr hab. Stanisław WĘGLARCZYK, prof. PK (WIŚ)
prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK (WM)
dr hab. inż. Stanisław ŁOPATA, prof. PK (WM)
dr hab. inż. Rafał PALEJ, prof. PK (WM)
prof. dr hab. inż. Krzysztof SZUWALSKI (WM)
prof. dr hab. inż. Wojciech ZALEWSKI (WM)
dr hab. inż. Wojciech ZĘBALA, prof. PK (WM)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
dr inż. arch. Janusz BARNAŚ (WA)
dr inż. arch. Magdalena KOZIEŃ-WOŹNIAK (WA)
dr Wacław PIELICHOWSKI (WFMiI)
dr inż. Witold MAZGAJ (WIEiK)
dr inż. Jolanta POLACZEK (WIiTCh)
mgr inż. Mirosław BORYCZKO (WIL)
dr inż. Teresa ZYCH (WIL)
dr inż. Piotr GRYGLASZEWSKI (WIŚ)
dr Zbigniew ŚLUSARCZYK (WIŚ)
dr inż. Jan BIELSKI (WM)
dr inż. Andrzej SOBCZYK (WM)
mgr Barbara GRABACKA-PIETRUSZKA (jedn. międz.)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
mgr Anna PAWLIK
mgr Lidia PONANTA
inż. Jacek PRZĘDZIK

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Dawid MARCINEK

Przedstawiciele samorządu studentów:
Jadwiga BĘTKOWSKA
Anna GAŁKA
Tomasz HAZIAK
Rafał JUDASZ
Katarzyna KASA
Ilona KISIELEWSKA
Daniel KOSTRZEWA
Agnieszka SZYNDLER
Patrycja ŚLEBIODA
Kinga PODBIERA
Witold PODGÓRSKI

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
prof. dr hab. inż. Marcin CHRZANOWSKI – Rektor PK w kadencji 2002-2005
prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA – Rektor PK w kadencji 1996-2002
prof. zw. dr hab. Józef NIZIOŁ – Rektor PK w kadencji 1990-1996
prof. dr hab. inż. arch. Stanisław JUCHNOWICZ – Przew. Konwentu Seniorów PK
dr hab. Teresa WINIARSKA prof. PK (WFMiI)
inż. Lucjan TABAKA – Kanclerz
mgr Małgorzata KUROWSKA – Kwestor
mgr Marek GÓRSKI – Dyrektor BPK
mgr Jadwiga WIDZISZEWSKA – Dyrektor CTT
mgr inż. Agnieszka JAGODA – Przed. Sam. Dr.
Maciej KOPEĆ – Przed. Sam. Stud.
Filip JANOWIEC – Przew. Rady Osiedla DS
dr inż. Adam TABOR – Przed. Rady Ucz. ZNP
dr inż. Janusz ZAJĘCKI – Przed. NSZZ „Solidarność”
mgr inż. Jerzy NOWORYTA – Przed. Stow. Wych. PK

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-06-2018