Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Data publikacji:
  07-04-2009
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  21655
 
Lista wersji:
  11-05-2018
  12-03-2018
  24-01-2017
  01-09-2016
  05-05-2016
  10-12-2015
  17-02-2015
  28-11-2014
  23-10-2014
  12-09-2014
  09-07-2014
  13-12-2013
  07-09-2013
  17-03-2013
  01-09-2012
  01-02-2012
  29-12-2011
  12-10-2011
  21-12-2010
  28-06-2010
  18-05-2010 
  14-01-2010
  07-04-2009
  19-12-2008
  31-08-2008
  11-04-2008
  10-02-2007
  13-09-2006
  03-03-2006
  08-12-2005
  04-10-2005
  01-09-2005
  05-01-2005
  17-11-2004
  27-02-2004
WydrukPowrót

SKŁAD SENATU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

w kadencji 2008-2012

Przewodniczący Senatu

JM Rektor
    prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK

Członkowie Senatu

Prorektorzy:
    prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR
    prof. dr hab. inż. Dariusz BOGDAŁ
    prof. dr hab. inż. arch. Wacław CELADYN
    prof. dr hab. inż. Leszek MIKULSKI

Dziekani:
    prof. dr hab. inż. arch. Dariusz KOZŁOWSKI - WA
    dr hab. Marek STANUSZEK, prof. PK - WFMiIS
    dr hab. inż. Piotr DROZDOWSKI, prof. PK - WIEiK
    prof. dr hab. inż. Zygmunt KOWALSKI - WIiTCh
    dr hab.inż. Tadeusz TATARA, prof. PK - WIL
    prof. dr hab. inż. Leszek WOJNAR - WM
    prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK - WIŚ

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:
    prof. dr hab. inż. arch. Aleksander BÖHM (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Maria MISIĄGIEWICZ (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Wacław SERUGA (WA)
    dr hab. Teresa WINIARSKA prof. PK (WFMiIS)
    prof. dr hab. Włodzimierz WÓJCIK (WFMiIS)
    prof. dr hab. inż. Adam JAGIEŁŁO (WIEiK)
    prof. dr hab. inż. Tadeusz SOBCZYK (WIEiK)
    dr hab. inż. Andrzej LASZUK prof. PK (WIiTCh)
    dr hab. inż. Andrzej WŁODARCZYK, prof. PK (WIiTCh)
    prof. dr hab. inż. Janusz KAWECKI (WIL)
    dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA, prof. PK (WIL)
    prof. dr hab.inż. Jacek ŚLIWIŃSKI (WIL)
    dr hab. Krzysztof KNAPIK, prof. PK (WIŚ)
    dr hab. Stanisław WĘGLARCZYK, prof. PK (WIŚ)
    prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK (WM)
    dr hab. inż. Stanisław ŁOPATA, prof. PK (WM)
    dr hab. inż. Rafał PALEJ, prof. PK (WM)
    prof. dr hab. inż. Krzysztof SZUWALSKI (WM)
    prof. dr hab. inż. Wojciech ZALEWSKI (WM)
    dr hab. inż. Wojciech ZĘBALA, prof. PK (WM)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
    dr inż. arch. Janusz BARNAŚ (WA)
    dr inż. arch. Magdalena KOZIEŃ-WOŹNIAK (WA)
    dr Wacław PIELICHOWSKI (WFMiIS)
    dr inż. Witold MAZGAJ (WIEiK)
    dr inż. Jolanta POLACZEK (WIiTCh)
    mgr inż. Mirosław BORYCZKO (WIL)
    dr inż. Teresa ZYCH (WIL)
    dr inż. Piotr GRYGLASZEWSKI (WIŚ)
    dr Zbigniew ŚLUSARCZYK (WIŚ)
    dr inż. Jan BIELSKI (WM)
    dr inż. Andrzej SOBCZYK (WM)
    mgr Barbara GRABACKA-PIETRUSZKA (jedn. międz.)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
    mgr Anna PAWLIK
    mgr Lidia PONANTA
    inż. Jacek PRZĘDZIK

Przedstawiciel doktorantów:
    mgr inż. Marek SZLACHTA

Przedstawiciele samorządu studentów:
    Magdalena BLASCHKE
    Tomasz HAZIAK
    Michał JANIKOWSKI
    Wojciech MRÓZ
    Sławomir OLEJNIK
    Przemysław PASTUSZAK
    Witold PODGÓRSKI
    Krzysztof SABIK
    Patryk SAMBORSKI
    Marcin SERAFIN
    Marcin STYRNA
    Magdalena SZYMAŃSKA

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
    prof. dr hab. inż. Marcin CHRZANOWSKI – Rektor PK w kadencji 2002-2005
    prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA – Rektor PK w kadencji 1996-2002
    prof. zw. dr hab. Józef NIZIOŁ – Rektor PK w kadencji 1990-1996
    prof. dr hab. inż. arch. Stanisław JUCHNOWICZ – Przew. Konwentu Seniorów PK
    inż. Lucjan TABAKA – Kanclerz
    mgr Małgorzata KUROWSKA – Kwestor
    mgr Marek GÓRSKI – Dyrektor BPK
    mgr Jadwiga WIDZISZEWSKA – Dyrektor CTT
    mgr inż. Paweł KOS – Przed. Sam. Dr.
    Przed. Sam. Stud.
    Maciej ŚLÓSARZ – Przew. Rady Osiedla DS
    dr inż. Adam TABOR – Przed. Rady Ucz. ZNP
    dr inż. Janusz ZAJĘCKI – Przed. NSZZ „Solidarność”
    mgr inż. Jerzy MALEC – Przed. Stow. Wych. PK

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-06-2018