Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Data publikacji:
  11-04-2008
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  17681
 
Lista wersji:
  11-05-2018
  12-03-2018
  24-01-2017
  01-09-2016
  05-05-2016
  10-12-2015
  17-02-2015
  28-11-2014
  23-10-2014
  12-09-2014
  09-07-2014
  13-12-2013
  07-09-2013
  17-03-2013
  01-09-2012
  01-02-2012
  29-12-2011
  12-10-2011
  21-12-2010
  28-06-2010
  18-05-2010
  14-01-2010
  07-04-2009
  19-12-2008 
  31-08-2008
  11-04-2008
  10-02-2007
  13-09-2006
  03-03-2006
  08-12-2005
  04-10-2005
  01-09-2005
  05-01-2005
  17-11-2004
  27-02-2004
WydrukPowrót

SKŁAD SENATU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

w kadencji 2005-2008

Przewodniczący Senatu

JM Rektor
    prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK

Członkowie Senatu

Prorektorzy:
    prof. dr hab. inż. arch. Wacław CELADYN
    prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK
    dr hab. inż. Rafał PALEJ prof. PK
    prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof BIEDA
    

Dziekani:
    prof. dr hab. inż. arch. Dariusz KOZŁOWSKI - WA
    dr hab. Ryszard ZACH prof. PK - WFMiIS
    dr hab. inż. Piotr DROZDOWSKI - WIEiK
    prof. dr hab. inż. Zbigniew ŻUREK - WIiTCh
    prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI - WIL
    prof. dr hab. inż. Krzysztof SZUWALSKI - WM
    dr hab. inż. Krzysztof KNAPIK prof. PK - WIŚ

Przedstawiciele profesorów:
    dr hab. inż. arch. Marek KOWICKI prof. PK (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Maria MISIĄGIEWICZ (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Anna MITKOWSKA (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Wacław SERUGA (WA)
    prof. dr hab. inż. Antoni OSTOJA-GAJEWSKI (WFMiIS)
    dr hab. Teresa WINIARSKA prof. PK (WFMiIS)
    prof. dr hab. Włodzimierz WÓJCIK (WFMiIS)
    prof. dr hab. inż. Adam JAGIEŁŁO (WIEiK )
    dr hab. inż. Andrzej LASZUK prof. PK (WIiTCh)
    dr hab. Krystyna WIECZOREK-CIUROWA prof. PK (WIiTCh)
    prof. dr hab. inż. Marcin CHRZANOWSKI (WIL)
    prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA (WIL)
    prof. dr hab. inż. Janusz KAWECKI (WIL)
    dr hab. inż. Leszek MIKULSKI prof. PK (WIL)
    prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR (WM)
    prof. dr hab. inż. Marek KSIĄŻEK (WM)
    prof. dr hab. inż. Stanisław MICHAŁOWSKI (WM)
    prof. zw. dr hab. Józef NIZIOŁ (WM)
    prof. dr hab. inż. Jan RYŚ (WM)
    prof. dr hab. inż. Wojciech ZALEWSKI (WM)
    dr hab. Jan GASZYŃSKI prof. PK (WIŚ)
    dr hab. inż. Marian HOPKOWICZ prof. PK (WIŚ)
    prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK (WIŚ)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
    dr inż. arch. Janusz BARNAŚ (WA)
    dr inż. arch. Magdalena KOZIEŃ-WOŹNIAK (WA)
    dr Wacław PIELICHOWSKI (WFMiIS)
    dr Danuta SOKALSKA (WFMiIS)
    dr inż. Witold MAZGAJ (WIEiK )
    dr inż. Jolanta POLACZEK (WIiTCh)
    dr inż. Piotr GWOŹDZIEWICZ (WIL)
    dr inż. Marian ŚWIERCZEK (WIL)
    dr inż. Jan BIELSKI (WM)
    dr inż. Jolanta SZATKOWSKA (WM)
    dr inż. Elżbieta CHRZANOWSKA (WIŚ)
    dr inż. Zofia GRĘPLOWSKA (WIŚ)
    mgr Marta NOWAK (Jedn. międz.)

Przedstawiciele pracowników administracyjnych i technicznych:
    mgr Anna PAWLIK
    mgr Lidia PONANTA
    inż. Jacek PRZĘDZIK
    inż. Janusz SZLACHTA

Przedstawiciel doktorantów:
    mgr inż. Paweł KOS

Przedstawiciele studentów:
    Michał JANIKOWSKI (WA)
    Albert OPOKA (WFMiIS)
    Wojciech MRÓZ (WIEiK)
    Patryk SAMBORSKI (WIiTCh)
    Krzysztof SABIK (WIL)
    Andrzej MLECZKO (WM)
    Tomasz HAZIAK (WIŚ)

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:

Przew. Konwentu Seniorów:
    prof. zw. dr hab. inż. Stanisław JUCHNOWICZ
Kanclerz:
    inż. Lucjan TABAKA
Kwestor:
    mgr Małgorzata KUROWSKA
Dyrektor BG:
    mgr Marek GÓRSKI
Dyrektor CSiR:
    mgr Zbigniew KUCIA
Gł. Specjal. ds. Organizacji i Zarządzania:
    mgr Elżbieta CHLUDEK
Przew. UR SS:
    Tomasz JEZIERSKI
Prezes Rady Ucz. ZNP:
    dr inż. Adam TABOR
Przew. KZ NSZZ "Solidarność" PK:
    dr inż. Janusz ZAJĘCKI
Prezes Stow. Wych. PK:
    mgr inż. Jerzy MALEC

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-06-2018