Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Data publikacji:
  27-02-2004
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  7824
 
Lista wersji:
  11-05-2018
  12-03-2018
  24-01-2017
  01-09-2016
  05-05-2016
  10-12-2015
  17-02-2015
  28-11-2014
  23-10-2014
  12-09-2014
  09-07-2014
  13-12-2013
  07-09-2013
  17-03-2013
  01-09-2012
  01-02-2012
  29-12-2011
  12-10-2011
  21-12-2010
  28-06-2010
  18-05-2010
  14-01-2010
  07-04-2009
  19-12-2008
  31-08-2008
  11-04-2008
  10-02-2007
  13-09-2006
  03-03-2006
  08-12-2005
  04-10-2005
  01-09-2005
  05-01-2005 
  17-11-2004
  27-02-2004
WydrukPowrót

SKŁAD SENATU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

w kadencji 2002-2005

Przewodniczący Senatu

JM Rektor
   prof. zw. dr hab. inż. Marcin CHRZANOWSKI

Członkowie Senatu

Prorektorzy:
   prof. zw. dr hab. inż. arch. Aleksander BÖHM
 prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK
 prof. zw. dr hab. inż. Józef GAWLIK
 dr hab. inż. Jan KAZIOR prof. PK

Dziekani:
   prof. zw. dr hab. inż. arch. Wacław SERUGA - WA
   prof. dr hab. Bohdan KOZARZEWSKI - WFTiMK
   prof. dr hab. inż. Adam JAGIEŁŁO - WIEiK
   prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew ŻUREK - WIiTCh
   prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI - WIL
   prof. dr hab. inż. Stanisław MICHAŁOWSKI - WM
   dr hab. inż. Krzysztof KNAPIK prof. PK - WIŚ

Przedstawiciele profesorów:
   prof. zw. dr hab. inż. arch. Barbara BARTKOWICZ (WA)
   dr hab. inż. arch. Jacek GYURKOVICH prof. PK (WA)
   dr hab. inż. arch. Maria MISIĄGIEWICZ prof. PK (WA)
   prof. dr hab. inż. arch. Anna MITKOWSKA (WA)
   prof. zw. dr hab. inż. Antoni OSTOJA-GAJEWSKI (WFTiMK)
   dr hab. Teresa WINIARSKA prof. PK (WFTiMK)
   prof. zw. dr hab. inż. Maciej SIWCZYŃSKI (WIEiK )
   prof. zw. dr hab. inż. Jacek MOŚCIŃSKI (WIEiK)
   prof. dr hab. inż. Andrzej BARAŃSKI (WIiTCh)
   dr hab. Krystyna WIECZOREK-CIUROWA prof. PK (WIiTCh)
   prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof DYDUCH (WIL)
   prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA (WIL)
   prof. zw. dr hab. inż. Janusz KAWECKI (WIL)
   prof. zw. dr hab. inż. Gwidon SZEFER (WIL)
   prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz GOLEC (WM)
   prof. zw. dr hab. Józef NIZIOŁ (WM)
   prof. zw. dr hab. inż. Jan RYŚ (WM)
   dr hab. inż. Krzysztof SZUWALSKI prof PK (WM)
   prof. zw. dr hab. inż. Jan TALER (WM)
   prof. dr hab. inż. Edward WANTUCH (WM)
   dr hab. inż. Teresa LUBOWIECKA prof. PK (WIŚ)
   prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK (WIŚ)
   dr hab. inż. Mieczysław WACŁAWSKI prof. PK (WIŚ)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
   dr inż. arch. Janusz BANAŚ (WA)
   dr inż. arch. Krystyna STYRNA-BARTKOWICZ (WA)
   dr Barbara KARCZ (WFTiMK)
   dr inż. arch. Paweł OZIMEK (WFTiMK)
   dr inż. Sławomir KORDOWIAK (WIEiK )
   dr inż. Jolanta POLACZEK (WIiTCh)
   dr inż. Irena BOBULSKA-PACEK (WIL)
   dr inż. Tomasz KISILEWICZ (WIL)
   dr inż. Jan BIELSKI (WM)
   dr inż. Anna KADŁUCZKA (WM)
   dr inż. Elżbieta CHRZANOWSKA (WIŚ)
   dr inż. Piotr GRYGLASZEWSKI (WIŚ)
   mgr Zbigniew KUCIA (Jedn. międz.)
   mgr Marta NOWAK (Jedn. międz.)

Przedstawiciele pracowników administracyjnych i technicznych:
   mgr inż. Gustaw DZIEKANIK
   mgr Maria GABAJA
   mgr Lidia PONANTA
   inż. Jacek PRZĘDZIK

Przedstawiciele studentów:
   Radosław ADAMOWICZ (WA)
   Sławomir MADEJ (WIEiK)
   Tomasz SZPAKOWSKI (WIiTCh)
   Łukasz ADAMSKI (WIL)
   Monika LESZKO (WM)
   Paweł KOS (WIŚ)

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:

Profesorowie:
   prof. zw. dr inż. Bronisław KOPYCIŃSKI
Przedstawiciel Konwentu Seniorów:
   prof. zw. dr inż. Władysław MUSZYŃSKI - Przewodniczący Konwentu Seniorów PK
Dyrektor Administracyjny:
   mgr inż. Zbigniew SKAWICKI
Kwestor:
   mgr Maria TURAKIEWICZ
Dyrektor BG:
   mgr Marek GÓRSKI
Dyrektor BR:
   mgr Małgorzata KUROWSKA
Gł. Specjal. ds. Organizacji i Zarządzania:
   mgr Elżbieta CHLUDEK
Przewodn. UR SS:
   Łukasz KOŁODZIEJCZYK
Prezes Rady Ucz. ZNP:
   dr inż. Adam TABOR
Przewodn. KZ NSZZ "Solidarność" PK:
   dr inż. Janusz ZAJĘCKI
Prezes Stow. Wych. PK:
   mgr inż. Jerzy NOWORYTA

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-06-2018