baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  26-09-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  646
 
Lista wersji:
  26-09-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 września 2019 r.
nr 85/d/09/2019

w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Krakowskiej do dyscyplin naukowych lub artystycznych


Działając na podstawie art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), Senat Politechniki Krakowskiej uchwala, co następuje:
§ 1
Kierunki studiów prowadzonych na Politechnice Krakowskiej przyporządkowuje się do dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, wskazując dla każdego kierunku procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty kształcenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021