Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-11-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  225
 
Lista wersji:
  30-11-2017 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 listopada 2017 r.
nr 116/o/11/2017

w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych


Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Politechniki Krakowskiej, przyjętego uchwałą Senatu nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r., z późn. zm., Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin organizacyjny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc Regulamin organizacyjny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przyjęty uchwałą Senatu nr 68/o/12/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018