Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  27-04-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1615
 
Lista wersji:
  27-04-2016 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 kwietnia 2016 r.
nr 40/d/04/2016

w sprawie przepisów szczegółowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej do Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie § 19 ust. 3 pkt 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, przyjętego uchwałą Senatu PK nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r., z późn. zm., Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
Uchwala się:
1) Przepisy szczegółowe Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej do Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Przepisy szczegółowe do Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, dotyczące uzyskiwania dyplomów ukończenia inżynierskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Przepisy szczegółowe do Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, dotyczące uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

Załącznik 1
Załącznik 1.1
Załącznik 1.2
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018