baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  26-10-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  578
 
Lista wersji:
  26-10-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 111
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 23 października 2020 r.
znak R.0201.128.2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „O Złoty Indeks PK”


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki wprowadza się Regulamin konkursu „ O Złoty Indeks PK”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 53 Rektora PK z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „O Złoty Indeks PK”.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021