baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
punktorInstrukcja
punktorStatystyka
punktorRedakcja
punktorPodstawa prawna
punktorMenu przedmiotowe

Dokumenty z ostatnich siedmiu dni


Zarządzenie nr 82 z 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2020 rok
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 18-06-2021

Uchwała nr 15 z 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Politechniki Krakowskiej za rok 2021 i 2022
Wytworzył: Rada Uczelni
Opublikowano: 18-06-2021

Uchwała nr 14 z 17 czerwca 2021 r. w sprawie opiniowania projektu Strategii Rozwoju Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na lata 2021-2025
Wytworzył: Rada Uczelni
Opublikowano: 18-06-2021

Uchwała nr 13 z 17 czerwca 2021 r. w sprawie opiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok
Wytworzył: Rada Uczelni
Opublikowano: 18-06-2021

Uchwała nr 12 z 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2020 rok
Wytworzył: Rada Uczelni
Opublikowano: 18-06-2021

Uchwała nr 11 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie opiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok
Wytworzył: Rada Uczelni
Opublikowano: 18-06-2021

Uchwała nr 10 z 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Krakowskiej za rok 2020
Wytworzył: Rada Uczelni
Opublikowano: 18-06-2021

Zarządzenie nr 81 z 16 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 16-06-2021

Zarządzenie nr 80 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 16-06-2021

Zarządzenie nr 79 z dnia 16 czerwca 2021. r dotyczące zmiany Zarządzenia w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Politechnice Krakowskiej
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 16-06-2021

Zarządzenie nr 78 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w zasadach i trybie zgłaszania studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej do ubezpieczenia zdrowotnego
Wytworzył: Rektor
Opublikowano: 14-06-2021

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  20-06-2021