baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
punktorInstrukcja
punktorStatystyka
punktorRedakcja
punktorPodstawa prawna
punktorMenu przedmiotowe

Dokumenty z ostatnich siedmiu dni


Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów (Ś-5), Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Opublikowano: 24-06-2022

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów (Ś-5), Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Opublikowano: 24-06-2022

Piotr Szumielewicz - postępowanie o nadanie stopnia doktora
Opublikowano: 24-06-2022

Zarządzenie nr 60 z 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2022 r.
Wytworzył: Rektor
Opublikowano: 24-06-2022

Wyniki konkursu na stanowiska lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych (O-3)
Opublikowano: 24-06-2022

Uchwała nr 55 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej zatrudnienia mgr inż. Sylwii Momot-Luzary na stanowisku Kanclerza Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 54 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie opiniowania zasadności wystąpienia z wnioskami o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 53 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora PK z działalności uczelni
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 52 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie przekazania środków na działalność Związku Uczelni „InnoTechKrak”
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 51 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania prof. dr hab. inż. Błażeja Skoczenia na Dyrektora Centrum Badawczego Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 50 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej utworzenia międzywydziałowego Centrum Badawczego – Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 49 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Wytworzył: Rektor
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 48 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2026/27
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 47 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2026/2027
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 46 z 22 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r. nr 63/d/06/2019 w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 45 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w roku akademickim 2023/24
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 44 z 22 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 czerwca 2021 r. nr 51/d/06/2021 w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 43 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych prowadzonych przez Wydział Mechaniczny
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 42 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi prowadzonych przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 41 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych i geotechnicznych prowadzonych przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwła nr 40 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 39 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie sprostowania uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 27 kwietnia 2022 r. nr 24/d/04/2022 w sprawie ustalenia programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 38 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 37 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria i gospodarka wodna prowadzonego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 36 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu kierunku Environmental and Land Engineering prowadzonego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej we współpracy z Uniwersytetem w Cagliari
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 35 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu kierunku Additive Manufacturing prowadzonego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej we współpracy z Politechniką Lwowską
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 34 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania recenzenta dorobku prof. Michela Virlogeux w związku z toczącym się postępowaniem o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 33 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o nadanie prof. Wojciechowi Bonenbergowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 9 z 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć przez Rektora PK
Wytworzył: Rada Uczelni
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 8 z 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 6, składającej się m.in. z działki nr 21/173, stanowiącej własność Politechniki Krakowskiej, odpłatną służebnością na rzecz Województwa Małopolskiego oraz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr: 16/7, 16/12, 16/18, 21/258, 21/282, 21/284 (Kraków, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 6)
Wytworzył: Rada Uczleni
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 7 z 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 6, składających się m.in. z działek nr: 21/173, 21/180 oraz 21/242, stanowiących własność Politechniki Krakowskiej, odpłatną służebnością przesyłu na rzecz Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
Wytworzył: Rada Uczelni
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 6 z 21 czerwca 2022 r. w sprawie opiniowania planu rzeczowo finansowego na 2022 rok
Wytworzył: Rada Uczleni
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 5 z 21 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo finansowego za 2021 rok
Wytworzył: Rada Uczelni
Opublikowano: 23-06-2022

Uchwała nr 4 z 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Krakowskiej za rok 2021
Wytworzył: Rada Uczleni
Opublikowano: 23-06-2022

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Matematyki Stosowanej (F-2), Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Opublikowano: 22-06-2022

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Matematyki Stosowanej (F-2), Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Opublikowano: 22-06-2022

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Matematyki Stosowanej (F-2), Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Opublikowano: 22-06-2022

Zarządzenie nr 59 z 21 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Rektor
Opublikowano: 22-06-2022

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Rysuknu, Malarstwa i Rzeźby (A-7), Wydział Architektury
Opublikowano: 20-06-2022

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022