baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
punktorInstrukcja
punktorStatystyka
punktorRedakcja
punktorPodstawa prawna
punktorMenu przedmiotowe

Dokumenty z ostatnich siedmiu dni


Komunikat nr 5 z 27 listopada 2023 r. w sprawie obowiązku weryfikacji nowych przesłanek wykluczenia wykonawców przy realizacji zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Kanclerz
Opublikowano: 29-11-2023

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1), Wydział Architektury
Opublikowano: 29-11-2023

Zarządzenie nr 90 z 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Rektor
Opublikowano: 29-11-2023

Zarządzenie nr 89 z 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Wytworzył: Rektor
Opublikowano: 29-11-2023

Marcin Kruzel - postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego
Opublikowano: 28-11-2023

Marzena Nowak-Ocłoń - postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego
Opublikowano: 28-11-2023

Piotr Cisek - postepowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego
Opublikowano: 28-11-2023

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Informatyki (F-1) na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji
Opublikowano: 27-11-2023

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki (F-1) na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji
Opublikowano: 27-11-2023

Zarządzenie nr 88 z 27 listopada 2023 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów za okulary i szkła kontaktowe korygujące wzrok podczas pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Opublikowano: 27-11-2023

mgr inż. Klaudia Dymek - postępowanie o nadanie stopnia doktora
Opublikowano: 27-11-2023

Zarządzenie nr 87 z 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Krajowego Systemu e-Faktur
Opublikowano: 24-11-2023

Uchwała nr 83 z 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej PK
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-11-2023

Uchwała nr 82 z 22 listopada 2023 r. zmian w Senackiej Komisji ds. Dydaktyki
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-11-2023

Uchwała nr 81 z 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian przedstawicieli doktorantów w komisjach senackich i dyscyplinarnych
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-11-2023

Uchwała nr 80 z 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
Wytworzył: Senat
Opublikowano: 23-11-2023

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej (C-6), Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Opublikowano: 22-11-2023

Zarządzenie nr 86 z 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Laboratoriów Akredytowanych
Wytworzył: Rektor
Opublikowano: 22-11-2023

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023