baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
punktor niebieskipoziom nadrzędny

punktorStatut PK
punktorKodeks Etyczny
punktorUchwały Senatu
punktorUchwały Rady Uczelni
punktorZarządzenia Rektora
punktorPisma okólne Rektora
punktorDecyzje, polecenia i komunikaty Rektora
punktorPisma okólne, decyzje i komunikaty Kanclerza
punktorZarządzenia Rektora wydane przed 1 września 2005 r.
Politechnika Krakowska
     Prawo uczelniane

Zarządzenia Rektora wydane przed 1 września 2005 r.

Zarządzenie nr 37 z 6 listopada 1997 r. w sprawie ewidencji wykorzystania przedzielonych jednostkom środków finansowych i limitów
Opublikowano: 16-06-2016obowiązuje

Zarządzenie nr 24 z 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany w zasadach likwidacji składników majątkowych w PK oraz w zasadach szczegółowych zamawiania sprzętu komputerowego oraz części do naprawy, rozbudowy i modernizacji ww. sprzętu i oprogramowania
Opublikowano: 18-03-2016obowiązuje

Zarządzenie nr 23 z 5 lipca 2004 r. w sprawie zasad rozporządzania nie zagospodarowanymi ruchomymi składnikami majątkowymi i likwidacji składników majątkowych w Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 18-03-2016zmienione

Zarządzenie nr 14 z 26 sierpnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji o ochronie mienia w Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 07-10-2015obowiązuje

Zarządzenie nr 27 z 25 czerwca 2001 r. w sprawie rozliczania usług telekomunikacyjnych w PK
Opublikowano: 07-10-2015obowiązuje

Zarządzenie nr 5 z 25 stycznia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w PK przepisów dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych oraz zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w PK
Opublikowano: 07-10-2015obowiązuje

Zarządzenie nr 33 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad utrzymania obiektów budowlanych Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 07-10-2015anulowane

Zarządzenie nr 31 z 19 listopada 2004 r. z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych
Opublikowano: 07-10-2015anulowane

Zarządzenie nr 20 z 19 maja 2003 r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 07-10-2015obowiązuje

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  20-06-2021