baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
punktor niebieskipoziom nadrzędny

punktor23 stycznia 2019
punktor27 lutego 2019
punktor27 marca 2019
punktor24 kwietnia 2019
punktor29 maja 2019
punktor26 czerwca 2019
punktor25 września 2019
punktor23 października 2019
punktor27 listopada 2019
punktor18 grudnia 2019
Politechnika Krakowska
     Prawo uczelniane
          Uchwały Senatu
               Rok 2019

25 września 2019

Uchwała nr 88 z 25 września 2019 r. w sprawie zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na rok 2019
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 87 z 25 września 2019 r. dotycząca trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 86 z 25 września 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursu
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 85 z 25 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Krakowskiej do dyscyplin naukowych lub artystycznych
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 84 z 25 września 2019 r. w sprawie programu studiów kierunku inżynieria czystego powietrza prowadzonego przez Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 83 z 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna prowadzonego przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 82 z 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 81 z 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 80 z 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 79 z 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 78 z 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 77 z 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 76 z 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 75 z 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 74 z 25 września 2019 r. w sprawie zmiany wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 73 z 25 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Dydaktyki
Opublikowano: 26-09-2019

Uchwała nr 72 z 25 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji Statutowej
Opublikowano: 26-09-2019

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  07-06-2023