baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
punktor niebieskipoziom nadrzędny

punktor22 stycznia 2020
punktor26 lutego 2020
punktor25 marca 2020
punktor22 kwietnia 2020
punktor29 kwietnia 2020
punktor27 maja 2020
punktor5 czerwca 2020
punktor24 czerwca 2020
punktor23 września 2020
punktor28 października 2020
punktor25 listopada 2020
punktor16 grudnia 2020
Politechnika Krakowska
     Prawo uczelniane
          Uchwały Senatu
               Rok 2020

28 października 2020

Uchwała nr 106 z 28 października 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej PK
Opublikowano: 04-11-2020

Uchwała nr 105 z 28 października 2020 r. w sprawie zmian w wytycznych w zakresie zasad opracowywania programów kursów, szkoleń i szkół letnich
Opublikowano: 04-11-2020

Uchwała nr 104 z 28 października 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie kursów, szkoleń i szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Opublikowano: 04-11-2020

Uchwała nr 103 z 28 października 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Opublikowano: 04-11-2020

Uchwała nr 102 z 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r. nr 71/d/06/2020 w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2021/22
Opublikowano: 04-11-2020

Uchwała nr 101 z 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r. nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21
Opublikowano: 04-11-2020

Uchwała nr 100 z 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 27 maja 2020 r. nr 50/d/05/2020 w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 04-11-2020

Uchwała nr 99 z 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwał Senatu Politechniki Krakowskiej w sprawie ustalenia programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 04-11-2020

Uchwała nr 98 z 28 października 2020 r. w sprawie programu studiów międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna prowadzonego przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 04-11-2020

Uchwała nr 97 z 28 października 2020 r. w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 04-11-2020

Uchwała nr 96 z 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna prowadzonego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 04-11-2020

Uchwała nr 95 z 28 października 2020 r. w sprawie powołania członków stałych komisji senackich
Opublikowano: 04-11-2020

Uchwała nr 94 z 28 października 2020 r. w sprawie zmian w obwodowej komisji wyborczej dla obwodu OW-F
Opublikowano: 04-11-2020

Uchwała nr 93 z 28 października 2020 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
Opublikowano: 04-11-2020

Uchwała nr 92 z 28 października 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania mgr Marka Górskiego na Dyrektora Biblioteki Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 04-11-2020

Uchwała nr 91 z 28 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Katarzynie Skałoń
Opublikowano: 04-11-2020

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  27-03-2023