baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
punktorInstrukcja
punktorStatystyka
punktorRedakcja
punktorPodstawa prawna
punktorMenu przedmiotowe

Instrukcja korzystania z biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej tworzony jest na podstawie obowiązujących przepisów i zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach.

Na głównej stronie biuletynu (ekran startowy) prezentowana jest lista dokumentów opublikowanych w ostatnich siedmiu dniach. Dzięki temu osoby odwiedzające BIP regularnie jeden raz w tygodniu, będą miały możliwość zapoznania się ze wszystkimi nowymi dokumentami, bez potrzeby przeszukiwania różnych działów tematycznych.
Jeśli w ostatnim tygodniu nie został opublikowany żaden nowy dokument informacja o tym będzie wyświetlona na stronie startowej.

Wyszukiwanie informacji zawartych w biuletynie możliwe jest poprzez menu przedmiotowe oraz przez moduł wyszukiwawczy.

Menu przedmiotowe
Układ przedmiotowy porządkuje dokumenty i informacje zawarte w biuletynie według struktury tematycznej. Docieranie do poszukiwanych dokumentów odbywa się przez wybieranie pozycji wyświetlanych w lewej cześci okna. Każde "kliknięcie" otwiera niższy, bardziej szczegółowy zakres tematyczny. Tak postępując dojdziemy do strony zawierającej poszukiwaną informację lub listę dokumentów związanych z wybranym tematem. W każdej pozycji listy podany jest tytuł dokumentu, data publikacji oraz nazwisko autora. "Kliknięcie" na tytule dokumentu otwiera stronę z jego treścią.
W górnej części głównego obszaru znajduje się "ścieżka" pozwalająca na szybkie przejście do dowolnego wyższego poziomu.

Moduł wyszukiwawczy
Moduł wyszukiwawczy służy do poszukiwania dokumentów zawierających w swojej treści jakiś określony tekst. Poszukiwane słowo lub ciąg znaków należy wpisać w polu oznaczonym napisem "szukaj" i nacisnąć ENTER. Oprócz zasadniczej treści dokumentu przeszukiwany jest też opis dokumentu (tytuł) a także pole "autor". Wprowadzony tekst jest wyszukiwany w całości tak jak został wprowadzony.
Rezultat wyszukiwania otrzymamy w formie listy. Każda pozycja zawiera tytuł dokumentu, datę publikacji i autora. Kliknięcie na tytule otwiera stronę z treścią dokumentu.

Dokumenty
Po wybraniu dowolnego dokumentu jego treść jest prezentowana w głównej części okna. Równocześnie w lewej części wyświetlana jest "metryka" dokumentu, w której podane są: autor i osoba publikująca, data publikacji, liczba odwiedzin (odczytań) dokumentu oraz lista wersji tego dokumentu.
Poszczególne wersje dokumentu oznaczane są przez daty ich publikacji. Każdą wersję można przywołać przez "kliknięcie" na odpowiedniej dacie. Wersja aktualnie wyświetlana w głównej części okna jest oznaczona czerwonym trójkątem.

Poniżej metryki znajdują się dwie ikony. Drukarka uruchamia funkcję drukowania bieżącego dokumentu w wersji tekstowej (bez elementów graficznych). "Kliknięcie" strzałki powoduje powrót do miejsca, z którego wywołany był dany dokument.

 
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024