baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  05-05-2011
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  104099
 
Lista wersji:
  05-05-2011 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 23
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
znak R.0201-29/11

w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012


Na podstawie § 7 ust. 5 Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Senatu PK nr 20/d/03/2010 z dnia 26 marca 2010 r. oraz § 2 ust. 4 Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 58/o/10/2009 z dnia 23 października 2009 r. zarządza się, co następuje:
§ 1.
Semestr zimowy dla studentów i doktorantów wszystkich form i rodzajów studiów, z wyjątkiem studentów ostatniego semestru studiów, trwać będzie:
od 1 października 2011 r. do 19 lutego 2012 r.
w tym:
1. okresy zajęć dydaktycznych:
od 1 października do 30 października 2011 r.
od 3 listopada do 10 listopada 2011 r.
od 14 listopada do 23 grudnia 2011 r.
od 2 stycznia do 5 stycznia 2012 r.
od 7 stycznia do 29 stycznia 2012 r.
2. przerwy okolicznościowe:
od 31 października do 2 listopada 2011 r.
od 11 listopada do 13 listopada 2011 r.
6 stycznia 2012 r.
3. przerwa świąteczna:
od 24 grudnia 2011 r. do 1 stycznia 2012 r.
4. zimowa sesja egzaminacyjna:
od 30 stycznia do 5 lutego 2012 r.
5. poprawkowa sesja egzaminacyjna:
od 6 lutego do 12 lutego 2012 r.
6. wakacje zimowe:
od 13 lutego do 19 lutego 2012 r.
7. ustala się ostateczne terminy:
1) zaliczenia semestru zimowego:
12 lutego 2012 r.
2) składania w dziekanatach wydziałów indeksów i pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów na semestr letni:
17 lutego 2012 r.
3) składania w dziekanatach wydziałów indeksów i pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów studiów niestacjonarnych na semestr letni:
18 lutego 2012 r.
§ 2.
Semestr letni dla studentów i doktorantów wszystkich form i rodzajów studiów, z wyjątkiem studentów ostatniego semestru studiów oraz studentów wymienionych w § 3, trwać będzie:
od 20 lutego do 30 września 2012 r.
w tym:
1. okresy zajęć dydaktycznych:
od 20 lutego do 5 kwietnia 2012 r.
od 11 kwietnia do 29 kwietnia 2012 r.
od 7 maja do 6 czerwca 2012 r.
od 8 czerwca do 17 czerwca 2012 r.
z zastrzeżeniem, iż 13 czerwca 2012 r. jest dniem przeznaczonym na przeprowadzenie zajęć, które nie odbyły się w semestrze letnim z powodu ogłoszenia przez Rektora PK dni lub godzin wolnych od zajęć dydaktycznych.
2. przerwa świąteczna:
od 6 kwietnia do 10 kwietnia 2012 r.
3. przerwy okolicznościowe:
od 30 kwietnia do 3 maja 2012 r.
7 czerwca 2012 r.
4. rajd Politechniki Krakowskiej:
od 4 maja do 6 maja 2012 r.
5. letnia sesja egzaminacyjna:
od 18 czerwca do 8 lipca 2012 r.
6. praktyki programowe dla studentów (z zastrzeżeniem, iż terminy praktyk nie mogą kolidować z terminami egzaminów w sesji):
od 1 lipca do 16 września 2012 r.
7. wakacje letnie:
od 9 lipca do 31 sierpnia 2012 r.
8. jesienna sesja egzaminacyjna:
od 1 września do 16 września 2012 r.
9. ustala się ostateczne terminy:
1) zaliczenia semestru letniego:
16 września 2012 r.
2) składania w dziekanatach wydziałów indeksów i pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów i doktorantów na rok akademicki 2012/13:
24 września 2012 r.
§ 3.
Semestr letni dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2011/12 trwać będzie
od 27 lutego do 30 września 2012 r.*
w tym:
1. okresy zajęć dydaktycznych:
od 27 lutego do 5 kwietnia 2012 r.
od 11 kwietnia do 29 kwietnia 2012 r.
od 7 maja do 6 czerwca 2012 r.
od 8 czerwca do 24 czerwca 2012 r.
z zastrzeżeniem, iż 20 czerwca 2012 r. jest dniem przeznaczonym na przeprowadzenie zajęć, które nie odbyły się w semestrze letnim z powodu ogłoszenia przez Rektora PK dni lub godzin wolnych od zajęć dydaktycznych.
2. letnia sesja egzaminacyjna:
od 25 czerwca do 8 lipca 2012 r.
3. wakacje letnie:
od 9 lipca do 31 sierpnia 2012 r.
4. terminy: przerwy świątecznej, przerw okolicznościowych, rajdu Politechniki Krakowskiej, jesiennej sesji egzaminacyjnej, zaliczenia semestru letniego, a także składania w dziekanatach wydziałów indeksów i innych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2012/13 – jak w § 2.
§ 4.
1. Decyzję w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów wyższych podejmują Rady Wydziałów, z zastrzeżeniem, iż planowym terminem ukończenia studiów kończących się w semestrze letnim jest 30 września, a studiów kończących się w semestrze zimowym jest 31 marca.
2. Uchwały rad wydziałów uwzględniają terminy: okresów zajęć dydaktycznych, przerw okolicznościowych i świątecznych, sesji egzaminacyjnych, wakacji oraz terminy składania prac dyplomowych i zaliczania semestrów.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2011 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

*na podstawie decyzji dziekana wydziału, organizacja semestru letniego dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2011/12 może być zgodna z § 2.

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023