baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  11-01-2012
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  4510
 
Lista wersji:
  11-01-2012 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 1
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 9 stycznia 2012 r.
znak R.0201-2/12

w sprawie wprowadzenia Zasad wymiany studenckiej
w ramach Programu Erasmus


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady wymiany studenckiej w ramach Programu Erasmus, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy, studenci i doktoranci PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Wszelkich informacji w zakresie zasad wymiany studentów w ramach Programu Erasmus udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej (Program Erasmus).
§ 4
Traci moc Pismo okólne nr 9 Rektora PK z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wymiany studenckiej w ramach programu SOCRATES/Erasmus.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2012 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023