baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  27-02-2013
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2553
 
Lista wersji:
  27-02-2013 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 lutego 2013 r.
nr 12/o/02/2013

w sprawie zmian w Statucie Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
§ 23 ust. 4 Statutu Politechniki Krakowskiej, przyjętego uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. przyjmuje brzmienie:
W skład komisji senackich mogą również wchodzić z głosem stanowiącym: jeden przedstawiciel jednostek pozawydziałowych PK, jeden przedstawiciel organów samorządu studentów oraz jeden przedstawiciel organów samorządu doktorantów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2013 r.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  27-03-2023