baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  26-04-2013
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  53843
 
Lista wersji:
  26-04-2013 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 18
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
znak R.0201-23/13

w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014


Na podstawie § 7 ust. 5 „Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 25/d/04/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz § 2 ust. 5 „Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 11/d/03/2012 z dnia 23 marca 2012 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się organizację roku akademickiego 2013/2014 według załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2013 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023