baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  25-04-2014
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2640
 
Lista wersji:
  25-04-2014 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 16
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
znak R.0201-21/14

w sprawie ewidencji publikacji pracowników PK


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady prowadzenia ewidencji publikacji pracowników PK stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ewidencji publikacji pracowników PK.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2014 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024