baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  12-12-2014
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  18855
 
Lista wersji:
  12-12-2014 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 51
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 10 grudnia 2014 r.
znak R.0201-69/14

w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2014/2015


Na podstawie § 7 ust. 5 „Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 25/d/04/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. z późniejszymi zmianami oraz § 2 ust. 5 „Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 11/d/03/2012 z dnia 23 marca 2012 r. z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:
§ 1
W § 2 załącznika do Zarządzenia Nr 15 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. okresy zajęć dydaktycznych:
od 2 marca do 1 kwietnia 2015 r.
od 8 kwietnia do 30 kwietnia 2015 r.
od 6 maja do 23 maja 2015 r.
od 25 maja do 3 czerwca 2015 r.
od 6 czerwca do 28 czerwca 2015 r.
z zastrzeżeniem, że
24 czerwca 2015 r. odbywają się zajęcia
realizowane planowo w piątek”
2) uchyla się ust. 4.
§ 2
1. Zarządzenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2014 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024