baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  27-12-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  5789
 
Lista wersji:
  27-12-2016 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 21 grudnia 2016 r.
nr 106/o/12/2016

w sprawie wzorów ankiet okresowej oceny nauczycieli akademickich


Na podstawie Załącznika nr 9 do Statutu Politechniki Krakowskiej, przyjętego uchwała Senatu PK nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r., z późn. zm. postanawia się, co następuje:
§ 1
Senat Politechniki Krakowskiej ustala i zatwierdza załączone wykazy punktowanych osiągnięć, wzory ankiet okresowej oceny nauczycieli akademickich oraz zasady oceny w oparciu o ankiety:
1) załącznik nr 1 – wykaz punktowanych osiągnięć naukowych,
2) załącznik nr 2 – wykaz punktowanych osiągnięć dydaktycznych,
3) załącznik nr 3 – lista osiągnięć organizacyjnych,
4) załącznik nr 4 – wykaz osiągnięć – pracownicy bibliotek,
5) załącznik nr 5 – formularz osobowy ankiety,
6) załącznik nr 6 – zasady wypełniania ankiety.
§ 2
1. Ocena okresowa pracowników jednostek organizacyjnych, których kierownicy wnioskowali do Rektora PK o jej przeprowadzanie za lata 2015-2016, odbywa się na zasadach określonych w uchwale Senatu nr 51/o/04/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wzorów ankiet okresowej oceny nauczycieli akademickich.
2. Zasady określone w uchwale nr 51/o/04/2015 stosuje się również przy ponownej ocenie pracowników, którzy w wyniku oceny, o której mowa w ust. 1 otrzymali ocenę negatywną.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i ma zastosowanie do ocen okresowych nauczycieli akademickich przeprowadzanych za okres po 1 stycznia 2017 r.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-07-2021