baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  15-11-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2743
 
Lista wersji:
  15-11-2018 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 73
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 13 listopada 2018 r.
znak R.0201.92.2018

w sprawie wprowadzenia Zasad tworzenia, ewidencji, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej


Działając na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 111 i 216 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady tworzenia, ewidencji, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy, studenci i doktoranci PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
1. Traci moc zarządzenie nr 29 Rektora PK z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zasad tworzenia, trybu rejestracji, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej.
2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024